CABRIODOKTOR, WELS


3. miesto v kategórii „Malý ale dobrý“.Patrick Voglsamer z Welsu (foto) sa špecializuje na montáž sťahovacích striech u kabrioletov, čím sa jeho osobná záľuba stala jeho prácou.
Potom, čo dlhé roky pracoval v automobilovom odvetví, uvedomil si vysoký dopyt po odbornom servise v oblasti kabrioletov, ktorý by pokrýval všetky značky. V roku 2007 sa rozhodol Cabriodoktor založiť vlastné podnikanie vo Welse.
Mimoriadnosť Cabriodoktora je v odbornej kompetencii. Tým, že pracuje nadznačkovo pre všetky modely kabrioletov, dokáže rozpoznať vďaka jeho skúsenostiam s inými modelmi p.Voglsamer nedostatky jednoho modelu a implementovať zlepšenia. Tým ponúka Cabriodoktor jedinečný komplexný servis v otázkach sťahovacích striech kabrioletov. Zadné okná na kabriolety, príslušenstvo sťahovacích striech, ako aj vlastná ošetrovacia rada prípravkov dopĺňajú celkový profil ponuky. Inšpirovaný želaniami mnohých zákazníkov, byť prítomní pri montáži krytu strechy, zariadil Cabriodoktor svoje miestnosti ako „event-dielne“.
Cabriodoktor kladie dôraz na komplexné poradenstvo, ktoré je zrozumiteľné aj laikovi, férovú a transparentnú cenovú politiku, ako aj  na vysoký štandart kvality s ohľadom na poradenstvo, materiály a montáž.
Cieľom Cabriodoktora Patricka Vogelsamera je naďalej rozvíjať a zväčšovať svoje podnikanie, aby sa jeho podnik stal vodcom na trhu v Rakúsku, južnom Nemecku a v štátoch susediacich s Rakúskom.